Hvala Vam što ste posetili nas sajt. Želeli bismo da iskoristimo priliku da Vas upoznamo sa našom ordinacijom, kao i timom lekara koji Vam stoji na raspolaganju. U ordinaciji A DENTISTREE mozete dobiti sve vrste stomatoloških usluga bezbedno, bezbolno i po najsavremenijim standardima. Posvećenost pacijentu, profesionalnost i veliko znanje i iskustvo su ono sto krasi naš tim.


 

Dr sc. Ana Todorović

Rođena je 1980. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i IV Gimnaziju. Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2007. godine. Doktorirala je iz naučne oblasti dentalna implantologija 2012. godine. Specijalista je stomatološke protetike od 2015. godine. Od 2010. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, gde je trenuno u zvanju asistenta sa doktoratom na Klinici za stomatološku protetiku. Autor je i koautor preko 50 radova u naučnim i stručnim časopisima i na naučnim skupovima iz uže oblasti stomatološka protetika i implantologija. Član je Evropske asocijacije za oseointegraciju (EAO) i Međunarodnog tima za implantologiju (ITI).

Dr Sara Brašnjović

Rođena 1990. godine u Beogradu. Osnovnu školu i Srednju zubotehničku školu je završila u Beogradu. Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2015. godine. Državni staž je završila na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016.godine i iste godine položila državni ispit. Član je udruženja Stomatologa Srbije. Pored kurseva i usavršavanja iz oblasti endodoncije, etetske i rekonstruktivne stomatologije, poseduje i sertifkat Udruženja ‘”Anti- Ageing Akademije Srbije” iz primene hijaluronskih filera. Trenutno je  na specijalističkim studijama iz oblasti Oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr sc. Aleksandra Popovac

Rodjena je 1980.godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Beogradu. Stomatološki fakultet u Beogradu je upisala 1999. godine. Nakon studija upisuje postdiplomske magistarske studije, a magistarsku tezu je odbranija 2009. godine iz oblasti gerontostomatologije. Doktorske studije je upisala 2010. godine I doktorska disertacija je u izradi. U okviru stručnog usavršavanja je učestvovala na brojnim kursevima u zemlji i inostranstvu iz oblasti restaurativne stomatologije, protetike i implantologije. Objavila je više od 10 naučnih radova u eminenetnim inostranim časopisima i prezentovala više od 30 radova na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Udata je i ima dvoje dece.

Dr sc. Iva Milinković

Iva Milinković je zaposlena na Klinici za parodontologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univeriziteta u Beogradu 2006. godine. U istoj Ustanovi odbranila je doktorsku disertaciju 2010. godine, a od 2014. godine je specijalista Parodontologije i oralne medicine. Dobitnik je prestižne ITI stipendije tokom koje je provela godinu dana u Italiji, radeći s jednim od najeminentnijih implantologa današnjice, dr Lukom Kordarom. Član je Komiteta mladih Evropske akademije za oseointegraciju (EAO). Član je svih vodećih udruženja iz oblasti parodontologije i dentalne implantologije u Evropi. Autor je brojnih radova. Predavač na skupovima u zemlji i inostranstvu. Posebna interesovanja dr Milinković su parodontalna hirurgija s akcentom na regeneraciju tkiva izgubljenih kao posledica parodontopatije, estetska plastična parodontalna hirurgija i oralna implantologija.